SprÄk / Language

Integritetspolicy

 

Policy avseende integritet och marknadsföring

 1. AllmÀnt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Comex Electronics AB (Comex), org. nr 556314-8153, TumstocksvĂ€gen 11B TĂ€by, e-mail:  Den hĂ€r e-postadressen skyddas mot spambots. Du mĂ„ste tillĂ„ta JavaScript för att se den. , samlar in, anvĂ€nder och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gÀller dÄ Comex tillhandahÄller tjÀnster och produkter i anslutning till köp, serviceÀrenden och övrig kontakt med Comex, sÄsom besök pÄ webbplats eller vÄra lokaler.

1.2 Du ska alltid kunna kÀnna dig trygg nÀr du lÀmnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi sÀkerstÀller att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gÀllande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Comex Electronics AB Àr personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sÄdan behandling sker i enlighet med tillÀmplig lagstiftning.

 1. NĂ€r behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vÄr webbplats, köpa vÄra varor eller tjÀnster eller kontakta oss för service eller information mÄste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Comex samlar in och behandlar personuppgifter om dig nÀr du genomför en order via epost, telefonkontakt eller enligt avtal, besöker Comex webbplats, anvÀnder dig av Comex support, ett event som Comex anordnar eller nÀr du pÄ annat sÀtt har kontakt med Comex. Informationen som samlas in frÄn dig vid ordrar krÀvs för att du ska kunna ingÄ avtal med Comex och för att Comex ska kunna tillhandahÄlla sina tjÀnster och erbjudanden.

3.3 Om du ansöker om anstÀllning hos Comex samlar vi in personuppgifter om dig.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som Àr kund till Comex

De personuppgifter Comex samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och anvÀnder vÄra tjÀnster Àr:

- Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

- Adress

- Telefonnummer och e-post

- Betalningsuppgifter

- Kundnummer

- IP-adress och information om din anvÀndning av Comex webbplats

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som Àr kund till Comex

Comex behandlar dina personuppgifter för olika ÀndamÄl. Huvudsakligen behandlar Comex dina personuppgifter i syfte att:

- Fullgöra vÄra förpliktelser gentemot dig som kund, sÄsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahÄllande av support;

- Möjliggöra allmÀn kundvÄrd och kundservice, som för att besvara frÄgor och rÀtta felaktiga uppgifter;

- LÀmna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende Comex;

- Hantera kundförhÄllandet och tillhandahÄlla vÄra tjÀnster;

- Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev;

- FörbÀttra vÄrt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjÀnster, produkter och funktioner;

- Förhindra bedrÀgerier och utföra riskhantering; samt

- Följa tillÀmplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan Àven utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affÀrsuppföljning samt affÀrs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjÀnster.

 1. De lagliga grunderna för vÄr behandling av dina personuppgifter

6.1 Comex baserar behandlingen av dina personuppgifter pÄ ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det hÀr avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, sÄ som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra vÄra Ätaganden gentemot dig som kund, sÄsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi Àven uppgifter dig sÄsom dina inköp, ditt beteende pÄ vÄr hemsida, din interaktion med Comex samt ditt intresse av vÄra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vÄrt Ätagande att tillhandahÄlla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig pÄ en sÄ kallad intresseavvÀgning. Detta gÀller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om vÄra varor och tjÀnster. Comex behandlar inte kÀnsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvÀgning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvÀgning.

6.4 I vissa fall kan Comex ha en rÀttslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gÀller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. SammanstÀllning av vÄr personuppgiftsbehandling

 

ÄndamĂ„l RĂ€ttslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera vÄra varor och tjÀnster samt tillhandahÄlla support Fullgöra avtal om köp

- Namn, adress, telefonnummer samt e-post

- Geografisk information

- IP-adress, enhetsinformation, logginformation

TvÄ Är efter att du senast varit aktiv hos Comex, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vÄr kundtjÀnst
För att försÀkra oss om att lagkrav efterlevs, sÄsom bokföringslagen RÀttslig förpliktelse

- Namn, adress, telefonnummer samt e-post

- Geografisk information

- IP-adress, enhetsinformation, logginformation

SÄ lÀnge vi Àr skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillÀmplig lag
För att marknadsföra Comex varor och tjÀnster genom post, e-post, telefon IntresseavvÀgning

- Namn, adress, telefonnummer samt e-post

- Geografisk information

- IP-adress, enhetsinformation, logginformation

TvÄ Är efter att du senast varit aktiv hos Comex, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vÄr kundtjÀnst

 

 1. Profilering

8.1 Comex utför ingen profilering utav dig som kund.

 1. Hur lÀnge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast sÄ lÀnge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ÀndamÄl som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Comex kan komma att spara uppgifterna lÀngre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Comexs rÀttsliga intressen, t.ex. om det pÄgÄr en juridisk process.

9.2 Comex sparar uppgifter om kunder i högst 24 mÄnader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller pÄ annat sÀtt integrerat med Comex.

 1. Vem lÀmnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Comex kan komma att lÀmna ut dina uppgifter till tredje part, sÄsom till Comex underleverantörer eller distributörer av produkter.

10.2 Tredje part som Comex lÀmnar ut information till eller pÄ annat sÀtt tillhandahÄller information om en kund fÄr endast anvÀnda informationen i syfte att sÀlja och marknadsföra Comexs tjÀnster och produkter eller i syfte att leverera tjÀnster med anknytning till Comexs avtal med dig som kund. Om du har valt att teckna en försÀkring med oss kan personuppgifter Àven komma att lÀmnas ut till försÀkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjÀnst kan dina uppgifter komma att lÀmnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lÀmnas ut av Comex om det Àr nödvÀndigt för att följa gÀllande lagkrav eller krav frÄn myndigheter, för att tillvarata Comexs rÀttsliga intressen eller för att upptÀcka, förebygga eller uppmÀrksamma bedrÀgerier och andra sÀkerhets- eller tekniska problem.

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 Comex har rÀtt att nÀr som helst Àndra Integritetspolicyn. Comex kommer att med rimlig varsel underrÀtta dig vid Àndringar av Integritetspolicyn.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna kÀnna dig trygg nÀr du lÀmnar dina personuppgifter till oss. Comex har dÀrför vidtagit de sÀkerhetsÄtgÀrder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig Ätkomst, förÀndring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som Àr skyddad genom behörighetsstyrning och brandvÀgg.

 1. Dina rÀttigheter

13.1 Comex ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gÀllande lagstiftning.

13.2 Comex kommer pÄ din begÀran eller pÄ eget initiativ att rÀtta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptÀcks vara felaktiga, ofullstÀndiga eller missvisande.

13.3 Du har rÀtt att av begÀra

 1. TillgÄng till dina personuppgifter. Det innebÀr att du har rÀtt att begÀra ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har Àven rÀtt att fÄ en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rÀtt att en gÄng per kalenderÄr, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhÄlla ett registerutdrag frÄn om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ÀndamÄlen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lÀmnats eller ska lÀmnas ut. Du har vidare rÀtt att i registerutdraget fÄ information om dina övriga rÀttigheter som anges i denna punkt.
 2. RÀttelse av dina personuppgifter. Vi kommer pÄ din begÀran att sÄ snabbt som möjligt rÀtta de felaktiga eller ofullstÀndiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebÀr att du har rÀtt att begÀra att dina personuppgifter tas bort om de inte lÀngre Àr nödvÀndiga för det ÀndamÄl de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav pÄ att vi inte omedelbart fÄr radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer dÄ att avsluta den behandling som görs för andra ÀndamÄl Àn att följa lagstiftningen.
 4. BegrÀnsning av behandling. Det innebÀr att dina personuppgifter markeras sÄ att de endast fÄr behandlas för vissa avgrÀnsade ÀndamÄl. Du kan bland annat begÀra begrÀnsning nÀr du anser att dina uppgifter Àr felaktiga och du har begÀrt rÀttelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begrÀnsas.

13.4 Comex kommer att underrÀtta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lÀmnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rÀttelser eller radering av uppgifter samt begrÀnsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rÀtt till dataportabilitet. Det innebÀr en rÀtt att under vissa förutsÀttningar fÄ ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rÀtt att invÀnda mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvÀgning. Om du invÀnder mot sÄdan behandling kommer vi enbart att fortsÀtta behandlingen om det finns berÀttigade skÀl till behandlingen som vÀger tyngre Àn dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rĂ€tt att invĂ€nda mot sĂ„dan behandling genom att skicka ett mail till  Den hĂ€r e-postadressen skyddas mot spambots. Du mĂ„ste tillĂ„ta JavaScript för att se den. . NĂ€r har vi mottagit din invĂ€ndning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sĂ„dant marknadsföringsĂ€ndamĂ„l.

13.8 Du har rÀtt att inge eventuella klagomÄl angÄende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Cookies

14.1 NÀr du besöker vÄr hemsida anvÀnder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vÄr cookiepolicy.

 

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har nÄgra frÄgor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begÀra ett registerutdrag. VÄr kontaktinformation hittar du nedan.

Comex Electronics AB AB
TumstocksvÀgen 11B
187 66 TĂ€by
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.