Språk / Language

Nya tåliga Panasonic Android- / Windows platta nu som smart phone

FZ-E1 och FZ-X1 är handhållen 5-tumsplatta med funktioner som streckkodsläsare, data- och röstfunktioner m.m. Läs mer