Språk / Language

Comex Electronics AB och Mikael Aronowitsch Rese- och stipendiefond

Fondens huvudmän har beslutat att utse följande personer:

Johan Hallin till år 2017 pristagare som Täby Gymnastikförenings trupptränare.

Ellen Boström till år 2017 pristagare som Täby Gymnastikförenings truppgymnast.

Caisa Billger till år 2017 pristagare som Täby Gymnastikförenings Barn- och ungdomsledare.