Språk / Language

Comex Electronics AB och Mikael Aronowitsch Rese- och stipendiefond

Fondens huvudmän har beslutat att utse följande personer:

Effie Andersson till år 2014 pristagare som Täby Gymnastikförenings trupptränare.

Felicia Näsman till år 2014 pristagare som Täby Gymnastikförenings truppgymnast.

Ebba Kaiser till år 2014 pristagare som Täby Gymnastikförenings Barn- och ungdomstränare.