Språk / Language

Företagsinformation

Comex Electronics AB

Comex grundades 1988 och finns i Täby, Stockholm. Vi är en etablerad och välkänd leverantör av IT-säkerhet till svenska försvaret, myndigheter och statliga verk med högt ställda krav på informationssäkerhet. Vi är nu inne på vårt 25:e verksamhetsår.

Comex är ett av de ledande företagen för utveckling och försäljning av avlyssningssäker datorutrustning, datorlösningar för extrema miljöer och avancerade kortterminaler och säkra inloggningssystem.

I samarbete med Försvarets Materielverk har vi utvecklat en säkerhetscertifierad kortterminal som kombinerar smarta kort och fingerbiometri för att höja säkerheten i känsliga och utsatta nätverk.

Den expanderande mjukvaruavdelningen på Comex specialiserar sig på att utveckla högsäkerhetslösningar baserade på offentliga nycklar, som lösningar för säker elektronisk kommunikation och dator/nätverksinloggning.

Våra kompetenser och långvariga erfarenhet omfattar såväl säkra stationära som mobila arbetsplatser.

Ett av Comex inloggningssystem är BeThere®, en produkt som kombinerar fysiskt och logiskt tillträde. En användare kan där inte logga in i datornätverk utan att ha blivit godkänt registrerad av det fysiska passeringssystemet. Till exempel kan regler sättas upp att endast tillåta login på datanätverk om det finns minst två personer i rummet. Detta reducerar risken för insiderbrott.

Comex har ett samarbete med Oberthur Technologies, en av världens ledande smarta kort tillverkare, sedan många år. Utöver detta är Comex återförsäljare av högkvalitativa brandväggar och spamfilter. Detta ger oss möjlighet att leverera kompletta plug-and-play lösningar till våra kunder.

Comex är aktiv inom följande tre affärsområden, vilket ger ett komplett utbud till våra kunder:

 

Företagscertifieringar

Comex Electronics har ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem där kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och vårt miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2015.

ISO 9001
För oss står såklart kunden i centrum i allt vårt arbete. Vårt kvalitetsledningssystem utgör bl. a ett verktyg för att tydliggöra våra medarbetares roller och ansvar i varje process. Detta är en stor tillgång i vårt dagliga arbete för att uppnå våra kunders krav på kvalitet, service och leveranstider.

ISO 14001
Sedan många år är miljö ett prioriterat område i vår verksamhet. Vår Miljöpolicy är att, i såväl alla processer, som för levererade produkter, uppfylla gällande miljölagar och övriga miljökrav från kunder och myndigheter. Miljöarbetet skall präglas av ständig förbättring och ett förebyggande av skador på miljö och människor.

 

 

 

              

 
 
 

Comex Electronics AB tar producentansvar gällande elektronik


CERTIFIKAT 2016
Vi är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075).Comex återtar och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas.

Våra partner
  • Prev