Språk / Language

Thomas Lindqvist, Advokat

 

Thomas Lindqvist, Advokat

Thomas Lindqvist, advokat, född 1950: Delägare i Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB. Har mångårig erfarenhet som affärsjurist och rådgivare, bland annat till svenska och utländska datorföretag. Övriga styrelseuppdrag innefattar Aronowitsch & Lyth AB (publ), Beckman Skola AB och United International Pictures AB.