Språk / Language

Håkan Pettersson, Generalmajor

 

Håkan Pettersson, Generalmajor

Håkan Pettersson, generalmajor, född 1947: Flygofficer med mångårig erfarenhet från chefsbefattningar inom den svenska försvarsmakten. Senast som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) fram tills den 31 maj 2007. Positionen inkluderade bl a ansvar som försvarsmaktens säkerhetschef och totalförsvarets signalskyddschef. Numera chef för H.M. Konungens militära stab.