Språk / Language

Kjell Nilsson, Generallöjtnant (P)

Kjell Nilsson, Generallöjtnant (P)

Kjell Nilsson, generallöjtnant (P), född 1943: Flygofficer med mångårig erfarenhet från chefsbefattningar inom den svenska försvarsmakten. Varit aktiv som spelare och ledare inom svensk ishockey på landslags- och förbundsnivå.