Språk / Language

RÖS-Skydd (Skydd mot röjande signaler)

RÖS-Skydd (Skydd mot röjande signaler)

All elektronisk utrustning genererar elektromagnetiska signaler som bl a sänds ut i luften, elnätet och vattenledningsrör. Utrustning som t ex ett datortangentbord eller en bildskärm alstrar oavsiktliga signaler som med rätt utrustning kan fångas upp i ovan nämnda ställen och återskapas till information utan användarens medvetande. Ibland är dessa signaler avsiktliga som t ex trådlösa nätverk eller när en mobiltelefon ska kommunicera med en basstation.

Det finns många myter inom det här området, faktum är att en del informationskällor är lätta att detektera och kräver enkla resurser för att återskapa informationen. Dagens datorbaserade signalbearbetningsteknik gör det avsevärt lättare att signalavlyssna även mycket komplexa källor. Det enda sättet att skydda sin IT-miljö mot det osynliga avlyssningshotet är att använda RÖS-skyddad utrustning (skydd mot röjande signaler) som finns i tre klasser - U1, U2 och U3 för olika skydds­­avstånd.

Andra avlyssningkskrav kan vid behov på förfrågan utvecklas. Under snart tre decennier har Comex Electronics framgångsrikt utvecklat produkter som är skyddade mot signalavlyssning och som möter olika avlyssningsskydds normer.

 

Från kundens behov till färdig produkt

Vägen från identifierade kundbehov till en färdig produkt är lång och ofta komplicerad. I utvecklingsarbetet med att ta fram en ny RÖS-skyddad produkt görs kontinuerligt RÖS-mätningar i vårt eget laboratorium för att utvärdera de tekniska lösningarna och för att optimera användarvänligheten och hålla nere kostnaden för kunden. Arbetet är tålamodskrävande och kräver hög kompetens och lång erfarenhet av våra ingenjörer och tekniker. Till arbetet att skydda mot de röjande signalerna tillkommer ofta t ex kylningsproblematik som måste lösas eller som i fallet vid utveckling av bildskärmar, bibehålla optimal bildkvalitet trots det avancerade RÖS-skyddet.

När produkten är färdigutvecklad skickas den för verifiering till ett oberoende laboratorium som är ackrediterad av FMV som är ansvarig myndighet. Där görs en så kallad typmätning med noggrann dokumentation av produkten och dess ingående komponenter. Under hela produktens produktionslivslängd måste den vara helt identisk med det typmätta exemplaret.

Vid serieproduktion skickas ett antal stickprov ur varje tillverkningsserie för oberoende kontrollmätning. Därefter kan FMV:s kontrollanter okulär- och funktionskontrollera tillverkningsserien innan de slutligen plomberar enheterna med en synlig sigilltejp som indikerar om någon har gjort intrång i produkten i efterhand. Efter att service i förekommande fall gjorts på en enhet måste även den plomberas om efter noggranna och oberoende kontroller.
 

Comex Electronics har olika avtal med FMV som omfattar de RÖS-skyddade produkterna i den här broschyren som i förekommande fall eventuellt kan utnyttjas av andra myndigheter. Kontakta säljavdelningen  för ytterligare information.