Språk / Language

Systemteknik

Systemteknik

Våra Systemtekniska tjänster

Företagets avdelning för Systemteknik arbetar i huvudsak med större utvecklingsprojekt där även nationella och internationella underleverantörer nyttjas. Vi utvecklar och gör våra produkter väl förberedda att integrera mot våra kunders alla system. I detta arbete ingår bl a utveckling av mjukvara så som drivrutiner och integrations­programvara mot Windows och Unix/Linux-miljöer. Detta är ett arbete som särskilt bedrivs i anslutning till tillträdesskydd så som kortterminaler för smarta kort/biometri och andra PKI-lösningar.


 

Comex Electronics avdelning för Systemteknik har kompetenser genom hela utvecklingsprocessen:

- Verksamhetsanalys och processkartläggning
- Projektledning
- Systemintegration och anpassningar
- Modellering
- Mjukvaruutveckling
- Testning, dokumentation
- Utbildning