Språk / Language

Säker inloggnig

Inloggningssystem med smarta kort

För att kunna erbjuda en hög säkerhet vid inloggning på datorer och nätverk använder vi smarta kort och PKI (Public Key Infrastructure).
Se PKI, Smarta kort. Inloggningssystemen fungerar på olika plattformar (Windows, Unix, Linux, Solaris) samt tillsammans med standardkortläsare. Comex utvecklar inloggningssystem som stödjer lokal inloggning, domäninloggning och inloggning mot terminalserver. Inloggningslösningarna möjliggör även

- SSL uppkopplingar i Internet Explorer för säker kommunikation över Internet.
- Signering av Word dokument och e-post i Outlook signerade dokument säkerställer identiteten hos avsändaren.

Inloggningssystemen kan även användas utan smarta kort. Då används enbart användarnamn och lösenord.

BeThere™

BeThere™ är ett kombinerat system för både inpassering och inloggning som gör det möjligt för företag och organisationer att kontrollera så att ingen kan logga in i datanätverket utan att de befinner sig i byggnaden, lokalen eller rummet. Detta åstadkoms genom att Comex unika inloggningslösningar har integrerats mot det av ASSA utvecklade ARX Passersystemet. Det närvarobaserade inloggningssystemet har utvecklats av Comex och marknadsförs genom ett unikt samarbete mellan Comex och ASSA. För mer information se vår broschyr för BeThere™.

Vi kan anpassa våra säkra inloggningssystemen efter era specifika behov. Kontakta vår Systemteknikavdelning.