Språk / Language

Comex® KT2 USB U1/U2/STD

Comex® KT2 USB är framtagen för att möte behovet av PKI (Public Key Infrastructure) produkter med mycket höga krav på säkerhet. Den kombinerar smarta kort teknologi med fingerbiometri och avlyssningsskydd till en unik produkt som erbjuder stor flexibilitet i tillämpningar, allt från tillträdeskontroll till digital signering av elektroniska dokument.

Det finns tre modeller av Comex® KT2 USB och de skiljer sig åt endast på ett fåtal punkter, såsom nivån av RÖS-skydd samt gränssnitt mot PC. Samtliga modeller är en evaluerade enligt Common Criteria EAL4+.

 

Comex® KT 2230/USB U1

Comex® KT 2220/USB U2

Comex® KT 2210/USB STD

- Uppfyller Rös U1 - Uppfyller RÖS U2 - Galvanisk USB 2.0
- Optisk USB 2.0 - Galvanisk USB 2.0 - CC EAL4+
- MIL_STD 461e/462 - CC EAL4+  
- Skak- & vibration    
- CC EAL4+    

 

Tillbehör

Det finns vägg- & bänkfästen framtagna för samtliga versioner av KT2 USB. Dessa kan med fördel användas för fastsättning av KT2 USB på skrivbord, vägg eller i någon form av fordon.