Språk / Language

Common Criteria

Säkerhetsevaluering enligt Common Criteria

Comex eftersträvar en så stor säkerhet som möjligt i produkterna och erbjuder därför dokumentation enligt Common Criteria. Common Criteria är en standard för säkerhetsevaluering av IT-produkter och IT-system. Standarden utvecklades i syfte att erhålla en universal standard som kombinerade redan befintliga IT-standarder i Europa, USA och Kanada. Dokumentationen syftar främst till att visa säkerhetsmålen för en viss produkt. Common Criteria kräver en gedigen hotbildsmodellering och ett arbete med att ta fram säkerhetsfunktioner för att skydda sig mot den framtagna hotbilden. Comex medarbetare har erfarenhet av säkerhetsgranskning och dokumentering enligt Common Criteria.

För mer information kontakta vår Systemteknikavdelning.