Språk / Language

Nätverkstjänster

PKI skapar förutsättningar för stark autentisering

För att tillfredställa våra kunders behov av säkra IT-relaterade verksamhetsfunktioner, integrerar vi produkter och egna utvecklingar inom ramen för Microsofts serverplattformar och i Linux miljö. Vårt mål och fokus är alltid samverkan mellan funktion och säkerhet.

Comex Electronics har Microsoft-certifierade tekniker som ständigt vidareutvecklas. Genom att kontinuerligt upprätta och utveckla hög teknisk kompetens inom området Microsoft-serverplattformar och i Linux miljö, kan våra systemplanerare och tekniker hela tiden erbjuda rationella lösningar efter våra kunders önskemål och behov.

Vi erbjuder

- Systemgranskning ur tekniskt perspektiv, särbarhetsanalys av befintliga system och framtagning av åtgärdsplaner för infrastrukturella förbättringar
- Implementation av brandväggs/VPN-lösningar, intrångsdetektering m m
- Plantering och integration av nätverkslösningar med fokus på balansen mellan funktion och säkerhet
- Tekniska tester och utvärderingar av kommunikationsutrustning (hård- och  mjukvara) i vår egen moderna labbmiljö
- Logganalys på plats tillsammans med kund
- Teknisk utbildning inom TCP/IP ur ett säkerhetsperspektiv samt brandväggsrelaterade tekniker och trender inom branschen