Språk / Language

PKI, Smarta kort

PKI skapar förutsättningar för stark autentisering

All information behöver skyddas mot att någon obehörig kan läsa eller förändra den. Säker identifiering av användare är en förutsättning för att bygga upp skydd mot obehörig åtkomst. De personer som behöver komma åt och på olika sätt bearbeta information måste kunna identifieras. I den elektroniska världen (Internet etc.) identifierar sig en användare genom att ange sin identitet vid inloggningen, denna verifikat ionsprocess kallas autentisering.

Autentisering kan genomföras med hjälp av något användaren vet, något användaren har eller något användaren är.

Det kan också ske med en kombination av dessa faktorer, så kallad stark autentisering.

- Någonting användaren vet - PIN-kod
- Någonting användaren har - Smart kort
- Någonting användaren är - Biometriska metoder t ex fingeravtryck

PKI

Public Key Infrastructure, är en metod för att identifiera personer på Internet, knyta en användare till en personlig "namnteckning" och skydda information under transport. Läs mer om vad vi kan hjälpa till med i ämnet PKI

Smarta Kort

Smart kort är ett sätt att verifiera en individs identitet baserad på personens fysiska eller beteendemässiga egenskaper, något han/hon är. Exempelvis kan verifieringen utgå från personens fingeravtryck, iris, ansikte eller röst etc. Läs mer om Comex biometrilösningar

Tillämpningar

Det finns olika sätt att tillämpa dessa metoder. Våra säkerhetsklassade konsulter har lång erfarenhet av identifiering och kan komma med förslag på hur verksamheter ytterligare kan effektiviseras. Läs mer om våra erfarenheter och vad vi har utvecklat inom området.