Språk / Language

Support och Service

Supportstöd

Vi erbjuder verksamhets anpassad/vidmakthållande support för våra egenutvecklade system samt inom vårt tjänsteutbud och för våra partner system

 

Teckna underhållsavtal med Comex för en säkrare driftsmiljö

Utöver våra utvecklingsrelaterade tjänster erbjuder vi även underhållstjänster som avser våra levererade produkter, nätverksinstallationer och funktionslösningar. Underhållstjänsterna utför vi både på plats ute hos våra kunder och via helpdesk samt service av hårdvara.

Våra tillgängliga tjänster inom underhåll och service:

- Installation och konfiguration
- Utbildning (för teknisk personal och slutanvändare)
- Underhåll (helpdesk och på-plats)
- Övriga IS/IT-tjänster (nätverksdesign, säkerhetsrådgivning etc)
- Service av Comex® produkter

Vi anpassar våra underhållsavtal så att de passar varje kunds unika behov.

Livstidsförläng och öka prestanda på dina datorsystem

Med Comex kompetenta medarbetare får ni nöjda datoranvändare och trygghet med att er interna IT-miljö fungerar som den ska även efter att garantier och avskrivningsperioder är slut.