• Mikael Aronowitsch

  VD
  Civilekonom och civilingenjör, född 1951: Har en gedigen bakgrund med ledande befattningar inom bland annat amerikanska och svenska datorföretag. Övriga styrelseuppdrag innefattar Aronowitsch & Lyth AB (publ), Art Auctions Scandinavia AB, Cominvest Systems (UK) Ltd, Gray Hawk AB, Royal Blue AB och Skandinaviska Handelskompaniet AB

 • Stefan Aronowitsch

  STYRELSEORDFÖRANDE
  Styrelseordförande fil. kand, född 1948: Har mångårig erfarenhet från olika chefsbefattningar inom läkemedels- och marinindustrin.

 • Thomas G. Lindqvist

  Advokat

  Född 1950: Delägare i LINQ Advokat AB. Har mångårig erfarenhet som affärsjurist och rådgivare, bland annat till svenska och utländska IT/tech bolag. Övriga styrelseuppdrag innefattar Aronowitsch & Lyth AB (publ), Advokatfirman Katarina Lindqvist AB, Bostadsrättsföreningen Engelbrekt 13 och United International Pictures AB. 

 • Tommy Brolin

  TEKN. DR.

  Född 1943: Har mångårig erfarenhet som patentombud och är tidigare patentchef och seniorkonsult vid Albihns AB. Delägare i Zaccogruppen, ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Är nu verksam i Brolin IP Services AB.

 • Håkan Pettersson

  GENERALMAJOR

  Född 1947: Flygofficer med mångårig erfarenhet från chefsbefattningar inom den svenska försvarsmakten. Tidigare som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) fram tills den 31 maj 2007. Positionen inkluderade bl a ansvar som försvarsmaktens säkerhetschef och totalförsvarets signalskyddschef. Senast som chef för H.M. Konungens militära stab fram tills den 1 oktober 2018. Numera senior rådgivare till H.M. Konungen.

 • Daniel Aronowitsch

  CIVILEKONOM
  Född 1983. Erfaren kommersiell ledare inom Affärsutveckling- och Sälj Management. Stark bakgrund med ledande befattningar och kunskap inom digitalisering, e-handel, online-betalningar, och strategiska partnerskap. Övriga styrelseuppdrag innefattar Aronowitsch & Lyth AB (publ), Omniarch AB, Oarch Holding AB och Smartnicotine Nordic AB.

 • Jan Salestrand

  GENERALLÖJTNANT
  Född 1954. Flygvapenofficer med drygt 40 års aktiv tjänst i Försvarsmakten. Salestrand har innehaft ett antal högre chefsbefattningar och var 2009-2014 chef för Försvarsmaktens Högkvarter och dess ledningsstab tillika Överbefälhavarens stabschef. 2014-2018 var Salestrand statssekreterare i Försvarsdepartementet till Förvarsminister Peter Hultqvist och innehar sedan 1 okt 2018 befattningen som chef för H.M. Konungens militära stab. 

 • Lovisa Aronowitsch

  Styrelsesuppleant

  Född 1984: Legitimerad anestesisjuksköterska med fil.kand. examen i omvårdnad och filosofi samt en magisterexamen i omvårdnad. Handledarutbildning och Företagsekonomi på Högskola. Hon arbetar för närvarande som anestesisjuksköterska på Södersjukhuset AB.

  Styrelseledamot i Skandinaviska Handelskompaniet AB.

  Styrelsesuppleant i Art Auctions Scandinaviska AB och Royal Blue AB

 • Katarina Aronowitsch

  Styrelsesuppleant

  Född 1987: Utbildad inom försäljning och marknadsföring på IHM Business School. Katarina har en gedigen och flerårig erfarenhet inom inköp och produktutveckling. Tidigare anställningar innefattar bland annat H & M Hennes & Mauritz huvudkontor, Anine Bing Corporation i Los Angeles samt ACNE STUDIOS.

  Idag är Katarina senior product developer på FILIPPA K. Styrelseledamot i Aronowitsch & Lyth AB (publ).

1 Translation missing: sv.accessibility.of 9