Arbetsmiljö

Comex arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Uppföljningsmöte genomförs varje år med genomgång av ansvarsområden, rapporter av tillbud och personalomsättning, framtagande av handlingsplan samt mål och policy. 

Jämställdhet

Comex har som policy att verka för kvinnors och mäns lika rätt i fråga om anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Prioriterade punkter:

Arbetsförhållanden, Möjligheter att utöva föräldraskap, Trakasserier, Utbildning, kompetensutveckling, Rekryteringar & Jämställda löner. För detta finns övergripande mål och en handlingsplan.