• Arbetsmiljö

  Comex arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Uppföljningsmöte genomförs varje år med genomgång av ansvarsområden, rapporter av tillbud och personalomsättning, framtagande av handlingsplan samt mål och policy. 

 • Jämställdhet

  Comex har som policy att verka för kvinnors och mäns lika rätt i fråga om anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

 • Prioriteradepunkter

  - Arbetsförhållanden

  - Möjligheter att utöva föräldraskap

  - Trakasserier
  - Utbildning

  - Kompetensutveckling

  - Rekryteringar

  - Jämställda löner.
  För detta finns övergripande mål och en handlingsplan.