• Jobba hos oss

  På Comex delar alla medarbetare ett och samma uppdrag;

  Att leverera högkvalitativ IT-säkerhet till svenska
  försvaret, militära och civila  myndigheter och företag med högt ställda krav på informationssäkerhet.

  Vår arbetsplats ger medarbetarna utrymme att utvecklas inom olika lösningsområden då våra produkter och lösningar har stor teknisk spännvidd.

 • Utvecklingsavdelning för hårdvara arbetar vi med:

  • att ta fram förslag till hårdvarukonstruktioner i 3D miljö

  • att bygga och testa prototyper

  • analoga som digitala kretslösningar, mikroprocessorer, hårdvarunära programmeringar, RF och mätteknik

  • montering inom mekanik och elektronik

  • mätningar inom området RÖS / TEMPEST i vårt laboratorium

 • Systemutvecklingsavdelning arbetar vi med:

  • utveckling av inbyggda system

  • utveckling och införande av IT-säkerhetslösningar som hanterar sekretessbelagd information

  • autentisering, auktorisation, PKI och VPN-lösningar

  • smarta kort och kortläsare

  • nätverksarkitekturslösningar