RÖS, skydd mot röjande signaler

RÖS skyddade IT-system

Röjande signaler det osynliga hotet:


I en värld där informationssäkerhet blir allt viktigare, är skyddet mot röjande signaler (RÖS) en kritisk, men ofta förbisedd, aspekt. RÖS innebär oavsiktliga utsläpp av elektromagnetiska eller akustiska signaler från elektronisk utrustning, vilka kan avslöja hemlig information helt utan att er organisation märker det.

Vad är röjande signaler (RÖS)?


Röjande signaler representerar en risk för läckage av känslig information genom oavsiktliga signaler från elektroniska produkter. Varje interaktion med din teknik, från tangenttryckningar till dokumenthantering, kan potentiellt avslöja konfidentiella uppgifter till obehörig person eller organisation.

Strategier för RÖS-skydd:

Skyddet mot RÖS är ett omfattande arbete som innefattar allt från fysisk avskärmning av utrustning till sofistikerade tekniska lösningar. Nedan går vi igenom de vanligaste metoderna.

  • -RÖS-skydd genom säkerhetsavstånd: Genom att hålla känslig utrustning tillräckligt långt bort från potentiella avlyssnare kan risken minskas. Detta är en lösning som kan kombineras med specialanpassad utrusting som nämns nedan, allt för att säkerställa att information inte läcker.

 

  • -RÖS-skyddade utrustningar: Speciell teknik och konstruktion används för att minska eller eliminera de signaler som utrustningen sänder ut. Med system som dessa får man den mest flexibla lösningen. Man blir inte beroende av ett rums utformning eller skyddsklass utan det är produkten, till exempel dator eller skrivare som tillsammans med en utformad rutin som säkerställer skydd mot röjande signaler.

 

  • - RÖS-skyddade rum: Ett certifierat rum som är anpassat för att hinda att röjande signaler kan fångas upp. Detta skydd ger en statisk lösning där det är själva rummet som certifieras och skyddar produkterna inne i det, det innebär att man måste hantera den säkerhetsklassade informationen på samma plats hela tiden.

 

 

Sammanfattning

För att effektivt skydda er organisation mot röjande signaler krävs en välplanerad strategi som omfattar både tekniska lösningar och fysiska skyddsåtgärder. Comex Electronics AB står, där så möjligt, redo att bistå med expertis och avancerade RÖS-skyddslösningar, vilka säkerställer att er verksamhets säkerhetsklassade information förblir säkra.

Comex levererar allt ifrån fristånde arbetsstationer i RÖS-U1 till fullskalliga IT-system med RÖS U1 klassificering.  

Contact form