TEMPEST

Vad är TEMPEST?

TEMPEST är ett samlingsnamn som används för att referera till en uppsättning standarder för att skydda elektronisk utrustning mot läckage av information genom elektromagnetisk strålning. Det handlar om att förhindra att känslig information, som kan vara allt från tangenttryckningar till skärmvisningar, avsiktligt eller oavsiktligt "läcker ut" genom de elektromagnetiska signaler som all elektronisk utrustning genererar.

 

Hur Fungerar TEMPEST?


Principen bakom TEMPEST är relativt enkel i teorin men komplex i praktiken. Varje elektronisk enhet, oavsett om det är en dator, skrivare, eller till och med en kalkylator, genererar elektromagnetiska fält när den används. Dessa fält kan, under rätt förhållanden, bära med sig information långt bortom enhetens fysiska placering. TEMPEST-standarderna är utformade för att minimera dessa signaler eller göra dem så svåra att tolka att den information de bär inte kan återskapas av obehöriga.


Användningsområden för TEMPEST-utrustning


Medan TEMPEST ursprungligen utvecklades och tillämpades inom militären och andra nationella säkerhetsorgan, har dess användningsområden utvidgats i takt med att medvetenheten om cybersäkerhet och informationsläckage ökat. Idag kan TEMPEST-teknologi hittas i allt från finansinstitutioner till sjukhus, där skyddet av känslig information är av yttersta vikt.

Skillnader mellan Tempest och RÖS

Förenklat kan man säga att Tempest är en omgivningsanpassad standard. Detta innebär att proukten endast håller fullgott skydd så länge rummet eller utrymmet den hanteras i är skyddat det med. Detta säkerställs genom att göra anpassningar av lokaler samt att man får en ackreditering av den samma.

När det kommer till RÖS utrustning så är det produkten som uppfyller skydd mot röjande signaler, det innebär att anpassning av lokal inte behöver göras. Den aspekten gör det till en mer flexibel lösning enligt många. 


Utmaningar och Framtiden

Att implementera TEMPEST-skyddade produter och arbetssätt inte utan sina utmaningar. Den teknologiska utvecklingen fortsätter med hög fart, och med det ökar komplexiteten i att skydda elektronisk utrustning mot oavsiktliga läckage. Detta kräver kontinuerlig forskning, utveckling, och uppdatering av TEMPEST-skyddad utrustning för att hålla jämna steg med nya hot. Framtiden för TEMPEST ligger i att fortsätta utveckla avancerade system och tekniker för elektromagnetisk avskärmning, samt att öka medvetenheten om riskerna med elektromagnetiskt spionage.
Back to blog